On-linemätning av tvättförluster i massatvätt

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:50:04

Tvättförlust är ett mått på hur bra massan tvättas i massatvätten, vid höga tvättförluster tvättas inte massan bra vilket leder till störningar både i pappersbruket och massabruket. I massabruket tappar man kokkemikalier i form av natrium som måste ersättas. På pappersbrukssidan märks en försämrad tvätt genom att en större mängd extraktivämnen och hartser följer med massan och orsakar igensättningar samt ökad skumdämparförbrukning. Massans renhet har generellt en stor inverkan på kemikalieförbrukningen i pappersbruket och en förbättrad tvätt leder till stora besparingar i form av minskad kemikalieförbrukning. Då tvättförlust ses som en viktig parameter att följa upp är avsaknaden av onlinemätning ett problem. Tidigare försök med mätning av COD med NIR i biorening som gett ett lyckat utfall tyder på att det borde vara möjligt att mäta COD i massans filtrat med NIR.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2012:05-MP
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Erik Olsson
Startdatum: 201201
Slutdatum: 201201
 

Dokument