Optimering av övervakningsinex för reglerkretsar

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:27
Det föreslagna projektet är en fortsättning på DUR-projektet och målet är att få fram kretsindex som är speciellt anpassade för att kunna trimmas in på ett enkelt sätt då a priori-information från intrimning av regulatorn är tillgänglig. Dessa kretsindex kan i ett senare skede implementeras i Optimations verktyg DUR och är då färdiga att tillämpas i processindustriella tillämpningar, i första skedet vid LKAB.I fråga om akademiska resultat ledde projektet till publikation vid en internationell konferens, en tidskriftsartikel samt Magnus Berndtssons licentiatavhandling juni 2006.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2006:03
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare:
Startdatum: 200601
Slutdatum: 200701
 
Aktör

Dokument