Planeringsverktyg Gruvdrift

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:27
Tillredning (drivning av ramper, orter, schakt, lastplatser m.m) tar stora resurser i anspråk och kräver noggrann tidsmässig planering så att de budgeterade målen för malmbrytningen kan nås Om planering och genomförande av tillredning kan förbättras med en procent så kan ett verktyg utvecklat för ändamålet få en mycket kort återbetalningstid.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:11
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Patrik Stenlund
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200601
 

Dokument