preISIMOR – initiering av ett nytt affärsområde

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:27
Saknas

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:18
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Martin Servin
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200901
 

Dokument