Processinteraktionssystem - koordinering av och process & nya GUI

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:28
Processinteraktionssystem. Komplement med Koordinationsprocesser och nya gränssnitt. Med processinteraktionssystem tar projektet en övergripande utgångspunkt i vikten av att se till hur hela processer kan effektiviseras, utvecklas och förbättras med modern interaktionsteknik och därmed söka undvika enbart lokala eller processmässigt avgränsade (sub-)optimeringsarbeten Förväntat resultat. 1. Framtagande av produktutvecklingsprojekt baserat på: - Identifiera och gruppera befintliga användarkategorier ed ansvar och uppgifter. - Identifiering och kartläggning av nuvarande process för samtliga användarkategorier kring en bandtransportör. - En beskrivning av hur befintlig process kan förbättras. - Klargöra hur gränssnittet och interaktionen mot SoftBCS™ bör utformas för varje användarkategori 2. Framtagande av marknadsanalys för potentiell uppskalning av systemet SoftBCS™ 3. Dokumentera och publicera resultaten vid ledande internationella konferenser och tidskrifter

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:14
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Mikael Wiberg
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200701
 

Dokument