ProcessIT 2014 och framåt

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:16:20

ProcessITs första fem år har varit framgångsrika utifrån ett antal perspektiv (nya produkter, kommersialiseringar, nätverk, sätt att attrahera nya partners och finansiärer etc.), men att det samtidigt finns mycket kvar att göra. Bl.a. relaterat till relevans och betydelse för våra processindustrier. Därför kommer projektet , under träffarna, diskutera både specifika och generella utmaningar angående automations- och IT-frågor, och pröva ett par idéer vad gäller nya sätt att organisera och genomföra aktiviteter inriktade mot bl.a. lösnings- och kompetensutveckling.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2010:11-S
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Anders OE Johansson
Startdatum: 201001
Slutdatum: 201201
 

Dokument