ProcessIT samverkansaktiviteter nationellt och internationellt

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:15:55

Detta är ProcessITs sätt att delta i InternetBays Export projekt som startade sommaren 2010. Projektet pågår i tre. ProcessIT kommer att delta 2010 och 2011. Därefter utvärderas resultatet för ProcessIT innan beslut för 2012 fattas. Syftet är att följa två projektcase inom ProcessIT och se om vi hade kunnat göra annorlunda för att påverka resultatens kommersialiseringsmognad. Syftet är alltså att titta tillbaka i våra processer. Samtidigt så vill ProcessIT se om det är något som kan göras fortsättningsvis för att stärka de befintliga projektresultatens möjlighet att kommersialiseras. De case som projektet skall titta på är ProMoVis och fibermätare.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2010:12-S
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Torbjörn Löfqvist
Startdatum: 201001
Slutdatum: 201101
 

Dokument