Algoritmer för optimering av aptering på skogsmaskin

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:34
Utvärdering av metoder och modeller för algoritmer för att optimera råvaruutaget och kunna ha "rätta" mätdata för detta uttag.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:01
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Per Vesterlund
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200701
 

Dokument