ProFi: Networking ProcessIT Innovations and MNT Northern Finland

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:28
I Norra Sverige pågår ett utvecklat samverkans och forskningsprojekt mellan små och medelstora företag inom processindustrin och universiteten i Luleå och Umeå. Målet för projektet är bl a att starta en s k ProcessIT Innovations verksamhet i norra Finland och att länka ihop ProcessIT Innovations i norra Sverige med norra Finland. Med det vill man bl a bredda det gränsöverskridande forsknings- och utvecklingssamarbetet.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:27
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare:
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200701
 
Aktör
ProcessIT

Dokument