Radiobomb Trådlöshet i extrem miljö

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:28
Samlande för aktörerna var IUC Norrbotten. Där en leverantör till basindustrin är idégivare. P g a patentmöjligheter beskrivs ej några deltagare just nu.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:10
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200601
 

Dokument