Robust reglering av pelletsbrännare

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:28
För att hantera och hushålla med den gemensamma råvarubasen för biopelletsproduktion på ett effektivare sätt krävs att förbränningstekniken blir ”bränsleflexibel”. För att nå dit måste systemlösningar för reglering och därtill nödvändiga sensorer för optimalt utnyttjande av småskaliga pelletsbrännare utvecklas till den nivån att de kan implementeras i kontinuerlig drift för olika typer av värmepannor, såväl befintliga som nya. För att uppnå stordriftsfördelar så bör en systemlösning innehålla teknik för att sensorer och regulatorer skall vara möjliga att övervaka och justera på distans

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:03-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Thomas Gustafsson
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200901
 

Dokument