SCOPE

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:59:28
Structural Control Optimization and Paper Quality Estimation in Pulping (SCOPE). En behovsinventering ledde till slutsatsen att mälderip-rocessen samt fiberkarakterisering är potentiella förbättringsområden. Ledde till ett antal nya projekt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2006:13
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Strategisk aktivitet/projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200601
Slutdatum: 200901
 

Dokument