Analys av flammor

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:34
Analysera flammor i ”grillen” där råkulor bränns till pellets. Analysen skall rikta in sig på förbränningsgrad, flammans form, temperatur samt förekomst kolpulverpartiklar. Laboratorieförsök pågår. Förbränningsgraden styr andelen NOX gaser i rökgasen så studien undersöker även möjligheten att mäta halten NOX mha kamerateknologier.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:25-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Christina Igasto
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200901
 

Dokument