Simuleringsverktyg för RFID antenner

Senast uppdaterad:

2012-09-19 17:00:05
Med den information som framkommit under förstudiearbetet föreslås ett forskningsprojekt kring utveckling av en RFID-EM-modul för simulering av RFID-system. Möjligheten att kommersialisera forsknings-resultaten bedöms som goda. Projektet kommer att bedrivas som ett doktorandprojekt under handledning av Dr. Jonas Ekman vid EISLAB. Tidsrymden för projektet är 2 år och 3 månader (Sep-07 – Dec-09).

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2007:11
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200701
Slutdatum: 200901
 

Dokument