Analys av komplexa reglersystem

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:34
Förstudie rörande ett projekt syftande till att utveckla verktyg för att hantera dynamiska samband mellan variabler i en komplex processindustrianläggning. Sådana verktyg förväntas kunna ge mervärde åt befintliga underhållssystem genom att ge möjlighet att beskriva och analysera anläggningen på en strukturell nivå. Etablerad processkunskap ska kunna sammanföras i en struktur där den kan analyseras för att t.ex. diagnostisera fel och förutsäga effekterna av förändringar i anläggningen.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:12
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Thomas Gustafsson
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200501
 

Dokument