SMART

Senast uppdaterad:

2012-09-19 17:00:05
SMART projektet har syftat till att skapa system för kvalitetsavvikelsehantering och mobil avvikelserapportering och med en pilot under hösten 07 hos SCA Obbola. Projektet kommer att utvidgnings mot framtagande av en plattform för tid- och platsbaserade informationssystem där industriapplikationer är särskilt betydelsefulla. En pilot planeras med parterna SCA Obbola, BNearITi Luleå, PROTEC i Övik samt UmU forskaren Mikael Wiberg. Piloten handlar om att hantera kvalitetsbrister..

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2006:17
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Anders Broberg
Startdatum: 200601
Slutdatum: 200601
 

Dokument