SMIFU WP-11 Integrated Process Control

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:24:10

Ett arbetspaket inom Smart Mine of the Future där ProcessIt driver och samordnar, framförallt LTUs i nsatser

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2011:17
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare:
Startdatum: 201101
Slutdatum: 201201
 
Aktör

Dokument