Taktil Video

Senast uppdaterad:

2012-09-19 17:00:06
Taktila videosystem relaterar till hur man transfererar och tolkar visuell information till en meningsfull taktil information för en människa. I många fall finns det behov av att öka förmågan att se och tolka den fysiska miljön runt oss som tex för en maskinoperatör i en komplicerad processindustri med många och snabba skeenden där en feltolkning innebär enorma stilleståndskostnader , för en skogsmaskinförare som skall förflytta sin engreppsskördare i en bergig, stenig skogsterräng och samtidigt välja ut och avverka träd som apteras i optimal längd

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2006:11
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Jerry Eriksson
Startdatum: 200601
Slutdatum: 200701
 

Dokument