VSP - Vision System research Platform

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:07:45

Projektet drivs av Kemi Tornio University of applied siences (KTUAS) och har den primära målsättningen att vidareutveckla den regionala kompetensbasen inom teknikområdet avbildande mätsystem. En stark kompetensbas, forskningsplattformen, är en viktig språngbräda för att ytterligare utveckla tekniken, skapa förutsättning för samarbete och för genomförande av demonstrationsprojekt. Kompetensen som skapas i plattformen nyttjas för att lösa industriella problem i samarbete med regionens IKT-industri.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2009:02
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200901
Slutdatum: 201201
 

Dokument