Övervakning av mät-och reglersystem (eMaintenance)

Senast uppdaterad:

2013-10-15 13:30:59

Styrsystem med mätare och ställdon är idag utrustade med en hel del intelligens som kan användas för att kontrollera fältutrustning, reglerprestanda, etc., men slutsatser om processens tillstånd kan också dras av denna information. Dessa hjälpmedel utnyttjas inte i den utsträckning som de borde, oftast beroende på en hög tröskel innan man kan börja använda dem. Förstudien syftar att utreda vad som behövs för att få full effekt av detta i form av t ex utbildning, personalresurser, behov av nya tekniska lösningar och systemintegration.Vidare utreds vilken lönsamhet som kan nås och lämplig metodik för övervakning.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2011:09-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Harry Forsgren
Startdatum: 201101
Slutdatum: 201101
 

Dokument