SCOPE-MIDX Massaindex förstudie

Senast uppdaterad:

2012-09-20 08:45:23
Syftet med den förstudie var att ta fram en ansökan till Vinnovas branschforskningsprogram för skogs- och träindustrin avseende utveckling av ett kvalitetsindex som beskriver pappersmassans egenskaper utifrån ett antal variabler som är relevanta för papperstillverkningsprocessen. Förstudiens medel är för att ta fram ett större projektförslag samt att förankra detta hos parterna inom SCOPE och hos finansiärer. Ansökan avslgen men projektet genomförs inom ramen för Scope II.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2008:02-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Johan Carlson
Startdatum: 200801
Slutdatum: 200801
 

Dokument