Simulering av sekundärvärmesystem och energibalanser

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:46:05

Projektet syftar till att skapa en produkt som kan simulera ett sekundärvärmesystem vid ett integrerat massa- och pappersbruk. Det är indelat i fem etapper: - Proof of concept, genomfört vid MetsäBoard Husum - Förstudie, avgränsning av omfattning för sekundärvärme samt energibalans. - Delprojekt 1; Processmodellen utvärderas genom att jämföra med verkliga data - Delprojekt 2; Prototypframtagning av simulator för prediktering baserad på aktuell produktion - Delprojekt 3; Vidareutveckling av simulator för prediktering baserad på produktionsplan. Denna projektetapp, omfattar förstudie och delprojekt 1.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2012:08-MP
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Johan Dyrlind
Startdatum: 201201
Slutdatum: 201301
 

Dokument