Plattformsstrategi fas A

Senast uppdaterad:

2012-11-29 09:44:43
Förväntade resultat från projektet är en implementerad industriplattform, uppbackad av processindustrier, systemleverantörer, integratörer och leverantörsföretag, omfattande ett antal teknik-, utvecklings- och distributionsplattformar, och sammanhållen av en stark plattformsägare (-förvaltare), som möjliggör för innovatörer, kreatörer och utvecklare att sätta sig in i, och utveckla lösningar för identifierade (och ännu ej identifierade) utmaningar på valda teknikplattformar.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2011:27
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Anders OE Johansson
Startdatum: 201101
Slutdatum: 201201
 

Dokument