Nationell agenda fas 2 processindustriell automation

Senast uppdaterad:

2017-06-14 15:00:40

Inom de fyra satsningsområdena kommer följande resultat att finnas. 1. Ett industriellt nationellt ledarskap och en nationell samverkansplattform för området. - En organisation med alla poster beskrivna och med rekrytering påbörjad. - En organisation med styrgrupp, ledning, processer, grupperingar och avtal på plats. - Mer än 30 industrier inom området står bakom satsningen-. - Erfarenheter och kunskap från andra, icke nationella, initiativ har påverkat samverkansplattformens innehåll, - Information om satsningen tillgänglig och spridd på webben och konferensdeltagande klart 2. Koordinerade projekt- och nätverksaktiviteter tillsammans med universitets- och högskolenära FUI-miljöer som identifieras som särskilt starka och relevanta för området. - Viktiga FUI-miljöer inom området identifierade, kartlagda och FUI råd bildat - Hur aktörer och projekt kan klustras beskrivet - Hur den nationella agendan, via samverkansplattformen, skall påverka intressanta motsvarande organisationer och FUI-satsningar internationellt, kartlagt och beskrivet. 3. Koordinerade och genomförda samordnade kompetensutvecklingssatsningar tillsammans med både näringslivs- och forskningspartners. - Pågående kompetensutvecklingsaktiviteter inom området identifierade och beskrivna och marknadsförs gemensamt. - Kompetensförsörjningsråd tillsatt 4. Substantiella satsningar på nationella FUI-program inom detta område. - FUI områden och tillhörande åtgärder tydligt beskrivna och dokumenterade - Dagens finansiering av FUI-aktiviteter inom området kartlagd. - Hela processen från ide, ansökan, utvärdering, beslut, genomförande till avslutat FUI-projekt beskrivet och överenskommet.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2012:16
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Anders OE Johansson
Startdatum: 201201
Slutdatum: 201301
 
Aktör

Dokument