Autonom 3-D texturering

Senast uppdaterad:

2014-06-27 16:28:06

Förstudien fokuserar på algoritmer som kan nyttjas i applikationer för att, för huvudsakligen stora områden, simulera, modellera, mäta och visualisera. T e x där volymen är en viktig parameter. Demonstrator visad för Oryx simulations, vissa projektdeltagare numer anställda vid Oryx.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2009:01-T4
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Christina Igasto
Startdatum: 200901
Slutdatum: 201001
 
Aktör
ProcessIT

Dokument