Beröringsfri mätning stock

Senast uppdaterad:

2017-06-14 14:56:13

Mätningen av trädstammars diameter vid avverkning är avgörande för skogsbrukets förmåga att leverera stockar i enlighet med sågverkens beställningar. I ett nyligen avslutat projekt utvecklades och testades ny teknik för diametermätning i skördare baserad på linjelaser och kamera. Resultaten från projektet visade att den beröringsfria tekniken har potential att ge en väsentlig förbättring av noggrannheten vid diametermätning i skördare i jämförelse med dagens berörande teknik. Men, för att detta ska kunna realiseras, måste störningar i form av skräp som flyger mellan sensorer och stam minskas. Detta projekt syftar till att utveckla skräpreducerande skydd och därigenom skapa en mer skyddad miljö för optisk diametermätning i skördare. Utvärdering av skyddens effekt ska ske vid avverkning genom jämförelser av skräpförekomst med, respektive utan, skydden monterade. Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan maskintillverkande företag, Skogforsk och stiftelsen Adopticum som har spetskompetens kring optisk mätning.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2012:09-s
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Björn Hannrup
Startdatum: 201201
Slutdatum: 201301
 

Dokument