Infosense - webbaserad information

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:38:31

Förstudien syftar till att utforska möjligheter med programmatisk insamling, analys och presentation av distribuerad och icke väldefinierad webbaserad information. I studien skall en prototyp för en omvärldsanalystjänst med huvudfokus mot analys av telekomoperatörers digitala aktiviteter utvecklas. Näringslivspartner i detta sammanhang är företaget Telecom3 Sverige AB. Förstudien omfattar även en analys av robustheten och skalbarheten av den typ av tekniker som kallas screen-scraping tekniker i syfte att utvärdera huruvida den typ av teknisk lösning som skall utvecklas på ett effektivt sätt går att överföra till andra branscher och innehållstyper.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2012:20
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Henrik Wimelius
Startdatum: 201201
Slutdatum: 201201
 

Dokument