Språk:

Impact

Senast uppdaterad:

2015-04-08 11:18:21

Denna förstudie syftar till att utveckla ett nytt kraftfullt koncept som kan stötta processindustrierna i deras ständiga nyttiggörande och effektiviserande av IT- och automationslösningar för konkurrenskraft, och samtidigt stötta berörda leverantörsföretag i deras relaterat produkt- och tjänsteutvecklande. Detta, baserat på ett integrerande av ledande kunskap och angreppssätt vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling. Målet är ett koncept som integrerar prestationsbaserad teknik-, kompetens- och verksamhetsutveckling i produktionsnära miljöer.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:03
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Per Levén
Startdatum: 201401
Slutdatum: 201406
 

Dokument