Torkning och fraktionering av bioslam

Senast uppdaterad:

2015-01-22 14:22:22

Projektet utvärderar möjligheterna att öka torrhalten i bioslam med en metod där slammet torkas med Tornado-teknik. Det ger teoretiskt en hög torrhalt med låg energiförbrukning.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:06
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Mikko Mäkelä
Startdatum: 201401
Slutdatum: 201409