Fiberriktning fortsättningprojekt

Senast uppdaterad:

2014-11-24 13:18:23

Projektet syftar till att baserat nya forskningsresultat utveckla ny icke-berörande heloptisk mätteknik för att bestämma fiberriktning och fiberriktningsfördelning i papper. Målet är att utarbeta en konceptuell design av ett heloptiskt instrument avsett för laboratoriebruk och/eller realtidsapplikationer on-line. Projektet följs av PulpEye AB och resultaten delges pappersindustrin via nätverket SCOPE.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:08
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Torbjörn Löfqvist
Startdatum: 201401
Slutdatum: 201406
 

Dokument