NIPS - Non-invasive pile scanning

Senast uppdaterad:

2015-02-11 08:14:10

Det finns många industrier som har behov av att på ett enkelt, robust och objektivt sätt kunna mäta volymen på stora högar av bulkmaterial. Detta kan vara flis, slagg, sten, ett stocklager eller liknande. Det finns idag olika lösningar som kan användas för att mäta råvaruhögar, men inget av dessa är framtagna utifrån industrins behov och därmed har de olika svagheter. Därför genomförs en förstudie med syfte att undersöka tre olika tekniker och dess potential för att förenkla eller helt lösa problemet. De tre teknikerna som kommer att undersökas och utvärderas är stereokameror, linjelaserscanner och scannande totalstation. Parallellt med detta ska studien också undersöka hur packningsgrad i flishögar påverkar mätningsresultatet.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:09
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Jonas Sjöberg
Startdatum: 201401
Slutdatum: 201409
 

Dokument