Språk:

Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster

Senast uppdaterad:

2015-10-13 12:26:40

Massaindustrin har stora kostnader med massatvätt pga energiförbrukning och krav på miljövänlig hantering av avloppsvattnet. Det finns olika metoder för att mäta tvättförluster i massatvättar tex via natrium bestämning eller COD offline och för styrning online används ibland konduktivitet. PulpEye AB har utvecklat en prototyp prob1 för optisk mätning av COD Online. Den här förstudien siktar på att använda nämnda prototyp samt en nära infraröd (NIR)-mätare prob2 (RedEye) för att undersöka om det finns korrelation mellan mätmetoderna. Vidare är det värdefull att undersöka vilken extra information NIR metoden ger och om en kombination av mätresultat från två prober kan ge önskat styrinformation till tvättprocessen.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:12
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Thomas Storsjö
Startdatum: 201409
Slutdatum: 201503
 

Dokument