Scope-möte jun 2014

Senast uppdaterad:

2016-01-13 09:57:35

ProcessITs branschprogram för massa- och papper SCOPE genomför årligen två möten där resultaten från gemensamma projekt redovisas, branschfrågor diskuteras och möjligheterna till att ytterligare utveckla samarbetet ständigt finns på dagordningen. Agendan för själva konferensen komma den här gången i huvudsak att handla om projektredovisning,en genomgång av finansieringsmöjligheter och avslutades med ett grupparbete där förslag på branschövergripande seminarier diskuterades.<br /> Presentationerna från mötet finns på www.processitinnovations.se

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:22
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Program/programaktivitet
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Anders Jonsson
Startdatum: 201406
Slutdatum: 201406
 

Dokument