Behovsinventering LKAB:s framtida mätteknikbehov

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:35
Syftet med arbetet har varit att definiera ett antal mättekniska problem som finns vid LKABs anläggningar. Finna potentiella lösningar som är tillämpbara samt föreslå lämpliga FoU-projekt där mätproblemen är av sådan art att ingen uppenbar standardlösning existerar. Grundtanken med projektet är att finna samarbetsformer där båda parter kan göra gemensamma vinster.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2004:03
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Pär Erik Martinsson
Startdatum: 200401
Slutdatum: 200401
 

Dokument