Scope-möte nov 2014

Senast uppdaterad:

2014-12-04 13:18:51

Agendan för konferensen komma den här gången i huvudsak att handla om projektredovisning, information om utbildningsaktiviteter och projektansökningar samt ProcessITs planer för 2015 och framåt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:25
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Program/programaktivitet
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Anders Jonsson
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201411
 

Dokument