SIAA - Samverkanplattform för integration och automation av arbetsmaskiner

Senast uppdaterad:

2015-02-04 14:12:50

Målet med projektet är att undersöka om det är möjligt att bilda en tillräckligt stark sammanslutning av företag och forskningsenheter med drivkraft att arbeta tillsammans med en samverkansplattform där aktörer som ingår har en känd och robust struktur för att äga och nyttiggöra ny kunskap. Ett viktigt delmål är att undersöka att detta också leder till starkare slutanvändare inom processindustrin.

Det långsiktiga resultatet för aktörerna inom området arbetsmaskiner av en gemensam samverkansplattform förväntas bli flera nya produkter och tjänster, på kortare tid och med en attraktiv kostnadsbild, genom att man delar på utvecklingskostnader och arbetar ur ett gemensamt strategiskt perspektiv.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:02
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Alexander Airosto
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201505
 
Aktör
Atlas Copco Craelius
Föreningen Tunga Fordon
Komatsu Forest
VINNOVA
Volvo Construction Equipment AB
Örebro Universitet

Dokument