FIRE-M Fire rescue in mines

Senast uppdaterad:

2015-02-05 14:12:20

Det finns redan i dag en stor mängd arbetsfordon i och runtomkring en gruva. Målet med projektet är att undersöka om man genom att kombinera modern släckningsteknik med ett redan existerande fjärrstyrt arbetsfordon kan omvandla detta fordon till en brandbekämpningsenhet som snabbt ska kunna inleda en brandbekämpning utan att äventyra insatspersonalen säkerhet, samtidigt som man reducerar insatstiden och därigenom snabbare kunna evakuera gruvpersonalen.

Projektet kommer att kunna identifiera potentiella lösningar enligt ovan beskrivet mål och syfte som kan leda till:

  • En säkrare miljö för de som arbetar i gruvan
  • En säkrare miljö för insatspersonalen
  • Effektivare användning av fordonsflottan hos gruvföretagen
  • Kortare driftsstopp
  • Ett effektivare brandförsvar
  • Nya innovationer genom korsbefruktning av brandsläckningsteknologi och robotteknologi

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:03
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Lennart Karlsson
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201505
 
Aktör
Boliden Mineral AB
Cold Cut Systems AB
Luleå kommun
Luleå tekniska universitet
Mälardalens högskola
VINNOVA
Volvo Construction Equipment AB
Örebro Universitet

Dokument