SamPMAP - Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning

Senast uppdaterad:

2015-02-04 14:00:18

Maloperationen vid framställning av kemisk pappersmassa är en av de mer energikrävande delprocesserna. Denna förstudie syftar till att:<br /> *) Genom en experimentell studie avgöra hur styrvariabler och ingående egenskaper samverkar och hur de påverkar jämnheten i relevanta egenskaper för den malda massan samt effektiviteten i maloperationen.<br /> *) Kartlägga vilka egenskaper som kan mätas före resp. efter malningen, samt hur dessa korrelerar med styrvariablerna<br /> *) Förbereda för att ta resultaten vidare i ett större projekt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:05
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Torbjörn Löfqvist
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201504
 

Dokument