Språk:

WROOM - Wireless and remote operation of mobile machines

Senast uppdaterad:

2015-02-05 15:13:01

Syftet är att utveckla konceptlösningar för tele-fjärrstyrda hjullastare. Projektet omfattar (1) telefjärrstyrd grävning, (2) trådlös kommunikation, (3) systemaspekter vid övervakning och underhåll av maskiner, och (4) operatörsstationer för tele-fjärrstyrning. Fokus lägger på att förbättra anläggningstillgång direkt efter sprängning och vid ventilation genom tele-fjärrstyrning av maskiner för lastning av malm på lastbilar. Målet med projektet är att ta fram en konceptlösning för effektiv tele-fjärrstyrning och övervakning av hjullastare.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:07
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Ulf Brodin
Startdatum: 201409
Slutdatum: 201708
 
Aktör
ABB AB
Boliden Mineral AB
Luleå tekniska universitet
Oryx Simulations
SICS Swedish ICT AB
VINNOVA
Volvo Construction Equipment AB

Dokument