Behovsinventering map modellbaserad styrning

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:35
Att genom intervjuer, med industrier i Norrbotten och Västerbotten, få fram behov i form av ett antal projektförslag med inriktning mot modellbaserad styrning för genomförande inom ramen för ProcessIT. Framtagna projektförslag skall, i ett senare skede, behandlas vidare genom förstudier för att få fram bra beslutsunderlag för beslut om projektstart.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:07
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Peter Wedin
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200501
 

Dokument