Språk:

GranuReg - Reglering av granulära processer

Senast uppdaterad:

2015-06-17 13:22:55

Projektet adresserar styrning och reglering av processering och transportering av bulkmaterial, eller s.k. granulära material, t.ex. malm, grus, mineralpellets, spannmål, biomaterial och läkemedel. Med hjälp av detaljerad simulering av det granulära materialets dynamik genom processen är det möjligt att studera hur materialet påverkas och flödar under en mängd olika förhållanden. Exempelvis kan flödesflaskhalsar och nötande krafter enkelt detekteras och reduceras genom omkonstruktion eller förbättrad styrning och olika val och placeringar av sensorer kan utvärderas. Med simulering blir experimentering både snabb och billig. Och vissa<br /> typer av mätningar, t.ex. kraftfördelningar mellan de granulära kropparna, är praktiskt sett ogenomförbara i verkliga system. Nya framsteg inom beräkningsvetenskap och datorhårdvara gör det nu möjligt att studera processer med 10-100 miljoner granulära kroppar. Därmed kan storskaliga industrisystem t.ex. inom mineralprocessering modelleras och simuleras.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:08
Portföljägare: ProcessIT
PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Aktivt
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Martin Servin
Startdatum: 201408
Slutdatum: 201709
 

Dokument