Ljusspridning i Nano-cellulosa

Senast uppdaterad:

2015-02-04 15:44:14

Projektet kommer i huvudsak att innehålla två delar, en simuleringsdel och en experimentell del där experimenten kommer att användas för att dels förfina simuleringarna och dels för att verifiera modellen. Utveckling av förenklade matematiska modeller för ljustransmisson och homogeniseringsgrad kommer att ske baserat på resultaten från simuleringar och experiment.<br /> Huvudaktiviteter:<br /> 1.Simuleringar.<br /> 2.Produktion och karaktärisering av nanocellulosa<br /> 3.Integrering<br /> 4.Avrapportering<br />

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:09
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Torbjörn Löfqvist
Startdatum: 201410
Slutdatum: 201503
 

Dokument