NIPS Non-invasive pile scanning II

Senast uppdaterad:

2015-11-11 11:34:15

Stiftelsen Adopticum bedriver för närvarande ett förstudieprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. Förstudien NIPS, Non-invasive pile scanning ska undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik. Projektresultatet har potential att ge upphov till bättre kontroll på volymer av bulklager. Därmed möjliggörs bland annat en effektivare produktionsplanering, minskad miljöpåverkan tack vare en effektivare logistik och bättre ekonomisk uppföljning genom ständigt uppdaterad information om lagersituationen. Projektparterna har för avsikt att söka vidare finansiering från PiiA i utlysningen våren 2015.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:13
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Sara Lindahl
Startdatum: 201503
Slutdatum: 201504
 

Dokument