Beslutstöd via Interaktiv Display för Lean II

Senast uppdaterad:

2013-10-14 10:36:15

Förstudien syftar lägga grunden till en applikation som ska leda till mer kostnadseffektiv produktion genom att all berörd personal snabbt kan få en helthetsbild över hur produktionen löper relativt ställda mål. Applikationen visar också de viktigaste nyckeltalen för operatörerna av valda processavsnitt. Studien skall: 1) Föreslå en grundläggande arkitektur för hur en applikation enligt ovan borde utformas. 2) Göra en tids- och resursplan för ett fullskaligt projekt. 3) Bedöma implementeringskostnaderna för en ”färdig” produkt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2011:11-MP
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Jonas Håkansson
Startdatum: 201101
Slutdatum: 201301
 

Dokument