Mätning av tegelslitage i kaldougnar

Senast uppdaterad:

2015-11-11 11:32:43

Förstudie om hur man kan mäta invändigt slitage i konverterugnar för att kunna avgöra när fodret är så slitet att det behöver bytas. Testugn finns på Rönnskärsverken.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:45
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Gram
Aktivitetsledare: Kenth Johansson
Startdatum: 201504
Slutdatum: 201506
 

Dokument