Ansökan Branschgemensam IoT-baserad informationsplattform för supply-chain-flöden

Senast uppdaterad:

2015-11-26 12:59:22

Projektet syftar till att skapa ett koncept för branschgemensamma IoT-baserade informationsplattformar för supply-chain-flöden.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:48
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT/Scope
Aktivitetsledare: Anders Jonsson
Startdatum: 201503
Slutdatum: 201505
 
Aktör
ProcessIT

Dokument