Ansökan InnoCap

Senast uppdaterad:

2016-04-15 09:07:13

Ansökan till SIP-PiiA om förstudie och genomförbarhetsstudie om innovations- och tillväxtkapacitet i små och medelstora leverantörsföretag.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:50
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Aktivt
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Per Levén
Startdatum: 201505
Slutdatum: 201506
 
Aktör
ProcessIT

Dokument