Bildanalyslab - Program

Senast uppdaterad:

2012-09-19 16:58:35
En förstudie med syfte att formulera tankarna kring ett labb eller centrum för forskning och utveckling av optiska beröringsfria mätsystem åt processindustrin. Rapport distribuerad.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2005:14
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Strategisk aktivitet/projekt
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Emil Hallstig
Startdatum: 200501
Slutdatum: 200501
 

Dokument