Ansökan Thunder - övervakning störning och åska

Senast uppdaterad:

2015-08-24 13:47:09

Industrin har höga kostnader för åskrelaterade störningar orsakade av korta avbrott och spänningsdippar. Kostnaderna förorsakas dels av störningar i utrustning dels av förebyggande stopp i syfte att skydda mekanik och elsystem. Olika utredningar indikerar att de totala kostnaderna för industrisektorn uppgår till ca 4 Mdr kr per år och att kostnaderna enbart för skogsindustrin uppgår till 400 - 500 Mkr per år.

En förstudieansökan koncentrerad till att studera möjligheten att skapa tekniska lösningar till hur den samlade informationsmängden från flera aktörer kan förbättra nedanstående två funktioner har därför tagits fram:

  • Driftstödsystem vid åska.
  • Identifiering av funktioner/objekt med låg störningsimmunitet.

Ansökan inlämnad till PiiA 2015-06-15

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:54
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Anders Jonsson
Startdatum: 201504
Slutdatum: 201506
 

Dokument