Visualisering av driftillstånd och uh-behov av maskinpark

Senast uppdaterad:

2015-09-10 11:29:13

I dag saknas visualiseringsstöd för tillståndsövervakning och underhållsbehov inom livsmedelsindustrin. Projektet syftar till att bygga en sådan.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:60
Portföljägare: ProcessIT
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: ProIT
Aktivitetsledare: Johan Tjader
Startdatum: 201510
Slutdatum: 201512
 

Dokument